Onze school


NEEM EEN KIJKJE IN DE WIJSNEUS via deze link.

https://youtu.be/f0NNnq4ZvUM

 

Een leuke dorpsschool met een hart voor kinderen!

 

Een typisch dorpsschooltje

Bij ons kent iedereen elkaar. Dat zorgt voor een fijne, geborgen sfeer. Als vanzelfsprekend dragen de groten met plezier mee zorg voor de kleintjes.

Hoofd-handen-hart

We staan voor een totale ontwikkeling van het kind. We werken aan een ruime kennisverwerving, rekening houdend met het leerproces van een kind. Het is belangrijk dat het kind levenslustig en geprikkeld kan deelnemen aan een actief leerproces. Ook leren leren is een proces dat we de nodige ondersteuning bieden. Wij willen elk kind kansen geven om zich te ontwikkelen tot een sociaalvoelend persoon, die zich goed voelt in zijn vel en in de school.

Christelijke inspiratie

Vanuit onze christelijke levensvisie willen we kinderen respect bijbrengen voor belangrijke waarden in het leven.

Franse taalinitiatie

Vanaf 3 jaar krijgen de kinderen op een prettige, speelse manier Franse taalinitiatie. In het 5e en 6e leerjaar resulteert dit in een ludieke taaluitwisseling met een Franstalige school.

Een gezonde geest in een gezond lichaam

We trachten kinderen, ook buiten de gymlessen, zo veel mogelijk te laten bewegen. We promoten een stevige fiets- en stapcultuur.

Een groene school

Samen leren en spelen de kinderen weldra in onze natuurlijke speeltuin de Tuin der Wijzen. Door de tuin samen te onderhouden leren ze spelenderwijs over de natuur.

Samen school maken

De Wijsneus betrekt niet alleen het kind, maar de ganse familie en ook de dorpsgenoten bij het schoolgebeuren. Zo komen regelmatig ouders, grootouders, dorpsgenoten en oud-leerlingen in de school met onze wijsneusjes koken, knutselen, vertellen, lezen, dansen, sporten, boeiende zaken uitleggen en zo veel meer. Ook op onze festiviteiten is iedereen van harte welkom.