Zorg

We willen de nodige ondersteuningsmaatregelen inzetten, zodat ieder kind maximale kansen krijgt tot een goede doorstroming gedurende zijn/haar schoolloopbaan. We vinden het belangrijk dat dit gebeurt in een klimaat waar het kind zich goed voelt en open kan staan voor verdere ontwikkeling. We respecteren hierbij de mogelijkheden van het kind.

Al van in de kleuterschool willen we aangepast, gedifferentieerd onderwijs aanbieden volgens de noden van de zorgleerling.

De zorg krijgt vorm door een aangepaste onderwijsaanpak. Tevens willen we de zorgleerling de kans bieden de leerinhoud, die voor hem moeilijkheden oplevert, op een aangepast tempo te verwerven. Binnen de klas kan differentiatie door aangepaste taken en extra ondersteuning aan te bieden aan de betreffende zorgleerling.

We stellen een goede samenwerking tussen de leerkrachten onderling en tussen het schoolteam en het CLB voorop via een degelijke, structurele briefing over de zorgleerlingen. Alle leerkrachten en alle leerlingen kunnen terugvallen op de directe en indirecte hulp van de zorg- en gokleerkracht. Samen gaan we op zoek naar de meest adequate hulpverlening voor de zorgleerling. Met externe hulpverleners trachten we zo nauw mogelijk samen te werken.

De ouders zijn belangrijke partners in de samen af te leggen weg en worden op regelmatige basis in begeleiding betrokken.

Om een goede opvolging te verzekeren, is er de individuele zorgmap, waarin we het probleem van de zorgleerling, de te ondernemen stappen en de evolutie van de zorgleerling bijhouden.