Schoolbrochures

De schoolbrochure wordt via de website kenbaar gemaakt. Op vraag kan je een papieren versie verkrijgen op het bureel.

In het bestand van de schoolbrochure zijn ook onderstaande bijlagen te vinden:

  1. Instemmingsformulier
  2. Lijst met richtprijzen
  3. Organogram 
  4. Jaarkalender
  5. Ouderlijk gezag
  6. Wegwijs in de kleuterschool van De Wijsneus
  7. Wegwijs in de lagere school van De Wijsneus

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar en bij een nieuwe inschrijving dienen de ouders telkens bijlage 1 bij het schoolreglement in te vullen en te ondertekenen. Via dit document verklaren ze zich akkoord met de inhoud van de schoolbrochure, wat een voorwaarde is voor inschrijving. We gaan er van uit dat de ouders de schoolbrochure aandachtig doornemen voor ze de bijlagen ondertekenen.
Ouders dienen bij iedere wijziging binnen de gezinssituatie de school op de hoogte te brengen vb nieuw adres, telefoonnummer, mailadres, ...

 

Infobrochure De Wijsneus

Infobrochure onderwijsregelgeving

Schoolbrochure 2021-2022

Bijlage Schoolbrochure 2020-2021