Opvang

Op welke dagen en binnen welke uren is er opvang?

Iedere schooldag is er vroege opvang vanaf 7.15u tot 8.15u. Daarna worden de kinderen door de leerkrachten opgevangen.

Ook de regeling van de late opvang geldt voor schooldagen:

  • maandag, dinsdag, donderdag
16u00 tot 18u00
  • woensdag
11u30 tot 14u00
  • vrijdag
15u15 tot 18u00

 

Hoeveel kost de opvang?

Per begonnen halfuur betaalt u 0,80 euro. De betaling gebeurt via de leerlingenfactuur. Een detailoverzicht kan u opvragen via de directeur.

Bij laattijdig ophalen na 18.00 uur of op woensdag na 14.00 uur kost de opvang 10 euro per begonnen half uur.

 

Waar is de opvang?

De opvanglokalen zijn gelegen aan de straatkant. U gaat binnen via de deur uiterst rechts.
Tijdens de vroege opvang zitten de kinderen in het eerste lokaal, de spelruimte. 
Tijdens de late opvang zitten de kinderen van de kleuterschool in de spelruimte, de kinderen van de lagere school gaan tot 16.45u naar het huiswerkklasje. Daarna gaan ook zij naar de spelruimte.

 

Hoe verloopt de opvang?

De opvang verloopt volgens een vast patroon:

  • 15 minuten speeltijd buiten
  • toiletbezoek
  • eerst huiswerk en lessen in het huiswerkklasje, daarna fijn spelen in verzorgde speelhoekjes in de spelruimte.
  • tussendoor speeltijd  

 

Enkele praktische afspraken

De lijst met uur van aankomst of vertrek wordt telkens ondertekend door de ouders. Zoniet gaan we uit van een akkoord.
Kinderen die wat langer in de opvang blijven, hebben dikwijls honger. Je geeft hen best een boterham of een koekje mee (geen snoep). 
De opvangjuffen hebben zicht op de medische fiche van de kinderen en op de doorgegeven noodnummers.
De kinderen houden zich aan de regels. 

U kan de opvangjuf Ingrid Pijpops of Ingrid Massaer tijdens de opvang bereiken op het nummer 016/821458.