Inschrijven

Van harte welkom op elke schooldag na afspraak.

016/82 14 58
zie ook contact

 

Openklasdag: vrijdag 01/02/2019 18:00u-20:00u
Welkom!

 

 

De Wijsneus is een fijne dorpsschool voor kleutertjes en kinderen van de lagere school. 

Wil je graag kennismaken? We geven je met plezier uitleg.
Je kan een afspraak maken via telefoon  016/821458 of via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Inschrijven van een leerling

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.

Een inschrijving kan ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

 

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019

U kunt, na afspraak, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar. Voor het daaropvolgende schooljaar werken we met voorrangsperiodes:

 

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020 Voorrangsregeling

Na de val van de regering is het voorstel van de vernieuwing rond het  inschrijvingsdecreet niet van toepassing voor de inschrijvingen voor 2019-2020.
Dat betekent dus dat alle regels van het bestaande inschrijvingsdecreet voor de inschrijvingen voor 2019-2020 van kracht blijven.

Data deelgemeenten LOP-gebied Tienen

 

·         11/02 – 24/02   voorrang broertjes en zusjes

·         25/02 – 03/03   voorrang kinderen van personeel

·         04/03 - 10/03    krokusvakantie

·         11/03 - 24/03    voorrang (N)IND *

·         Vanaf 25/03        vrije inschrijvingen

*op deze datum kan iedere ouder komen wiens kindje niet valt in de categorie broertje/zusje of kind van personeel

We hebben 40 plaatsen voor de groep van 2019-2020.
We schrijven in op de startdata telkens vanaf 08:30u in de refter van de lagere school. (dubbele ingang hoofdgebouw). De inschrijving duurt ongeveer een halfuur. Gelieve de ID-kaart van je kindje mee te brengen.

Wie graag meer informatie wenst, kan binnen de schooluren bellen voor een afspraak op het nummer 016/821458.

OPENKLASDAG op 01-02-2019 van 18:00u-20:00u.

 

Alvast van harte welkom.
Hilde Marijns, directeur De Wijsneus

 

 

Vrije plaatsen schooljaar 2019-2020 in De Wijsneus op 26/08/2019

Geboortejaar/klas Aantal vrije plaatsen Maximale capaciteit
Instapklas (geboortejaar 2017) 4 42
Eerste kleuterklas (geboortejaar 2016) 5 25
Tweede kleuterklas (geboortejaar 2015) 0 25
Derde kleuterklas (geboortejaar 2014) 0 25
Eerste leerjaar (geboortejaar 2013) 3 24
Tweede leerjaar  (geboortejaar 2012) 0 24
Derde leerjaar  (geboortejaar 2011) 2 24
Vierde leerjaar (geboortejaar 2010) 0 24
Vijfde leerjaar    (geboortejaar 2009) 2 42
Zesde leerjaar (geboortejaar 2008) 0    24

Vrije plaatsen schooljaar 2020-2021 in De Wijsneus op 26/08/2019

De inschrijvingen gebeuren op vastgelegde data bepaald door het Lokaal OverlegPlatform Tienen (LOP)

Klas Aantal vrije plaatsen Maximale capaciteit
Instapklas 25  

 

 

 

Meer informatie bij de voorrangsregeling:

(1) Worden als broers en zussen of als leerling van eenzelfde leereenheid beschouwd:

 • Effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres.
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.

 

(2) Leerlingen die aan minstens één van onderstaande indicatoren voldoen  worden al indicatorleerlingen beschouwd:

 • Het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
 • De leerling is een thuisloze.
 • De ouders behoren tot de trekkende bevolking.
 • De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
  Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.

 

Inschrijven kleuters

 Je kleuter mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat hij/zij 2 jaar en 6 maanden geworden is.

Deze instapdata zijn:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart

 

Kleuters ouder dan 3 jaar en leerlingen tot 12 jaar kunnen (voor een lopend schooljaar)  iedere schooldag ingeschreven worden. Voor hen is het niet verplicht op één van de vaste instapmomenten te starten.

Let wel: bovenstaande regeling is enkel geldig wanneer er voor een lopend schooljaar wordt ingeschreven. Gaat het over een inschrijving voor een nieuw schooljaar geldt opnieuw de voorrangsregeling.

Vragenlijst

Instemmingsformulier

Ouderlijk Gezag

Inlichtingenfiche 2019